Mumia Abu Jamal's interview

Rozhovor s Mumiou Jamalem proběhl v roce 1979, když byl Marley na světovém turné propagujícím jeho album Survival.

„Reggae hudba, hlas rastafariánské víry zrozený na Jamajce, si v Americe rychle získává příznivce a obdivovatele. Její kořeny vzešly ze špíny, ponížení a boje jamajské černošské spodiny a nese v sobě silnou příměs naděje. Ačkoli své kořeny zapustila na Jamajce, semínko pochází z Afriky, rodiště lidstva.

Snad nikdo z milovníků reggae nezapomene na zářnou osobnost Roberta Nesty Marleyho, když zatracoval Babylon, na jeho příkladný život, ve kterém se syrově odrážel odpor k odvěké nadvládě nad Afričany, ať už doma nebo v zámoří, zde v útrobách Babylonu Ameriky. Marley byl, spíš než šamanem a Panem Muzikantem, mužem poháněným svou láskou ke všem Afričanům.

Během svého posledního vystoupení u nás Marley klidně celé hodiny seděl, odpovídal na otázky a dělil se o to, čeho měl nejméně – o čas. Nechoval se chladně ani nepřístupně, vůbec ne jako hvězda. Byl srdečný, upřímný a realistický. Možnost kázat pro něj byla požehnáním a často mluvil či kázal o Rastafari, hnutí za osvobození černochů.

Byl právě podzim 1979, venku už začínalo mrznout, ale kolem souboru Wailers bylo ovzduší temné, vlhké, horké a vonělo sensimillou, mocnou ganjou. Marley si potáhl z plných plic, vyfoukl šedý oblak a poslal to dál. Jeho oči radostně jisřily, když mluvil, když si čistě užíval roli Rasta učitele černých Američanů, roli, kterou Osud umocňuje a šíří až dodnes, kdy s sebou jeho jméno a památka nesou obrovskou sílu mučedníků, jako byli Malcolm X, Marcus Garvey, Paul Bogle, Fred Hampton a další...“

Mumia: Význam ganji, byliny?

Bob: Ganja? Ganja je lékem národů. Když kouříme ganju, přemýšlíme všichni podobně. Když teď přemýšlíme podobně, znamená to, že jsme na stejné vlně. Když jsme na stejné vlně, znamená to, že se sjednocujeme. Někdo říká „nekuřte trávu“. Nechtějí, abychom se sjednotili, a tak říkají „nekuřte trávu“ (smích)... to je fakt! Takže víme, ganja je lékem národůa lidi ji musí mít pro svou potřebu. Chtějí ji kouřit, tak ať ji kouří. Chtějí si z ní uvařit čaj, ať si z ní uvaří čaj. Jestli ji chtějí napařovat, ať ji napařují, jestli chtějí trochu sníst, ať trochu sní, hlavně když ji užívají! Tak tak. Jo, proto říkám, hm... je tu spousta obchodů s chlastem, lidi chtějí kouřit, tak je tu spousta cigaret, ale nechtějí, abys kouřil ganju, chápeš to? Protože, jak víš, alkohol člověka zabíjí, zatímco ganja ho posiluje. Jo, ganja ti dává život. Lidi, co znám, kteří kouří ganju, žijí nejdéle! Bůh to ví! Tak tak. Kuřák ganji žije nejdýl na světě, tak je to! Znám odmalička chlapíka, co už tehdy kouřil ganju, a jak jsem tak rostl, viděl jsem, že se vůbec nemění, vypadá pořád stejně jako tenkrát! (smích)... Je to rasta. Jmenuje se Robert. Nikdy se nezmění. Sleduj ho léta, nikdy se nezmění... To je rasta, chápeš?

Mumia: Bratře, jaký je význam písně Exodus?

Bob: Exodus znamená společný odchod... africké hnutí, hnutí černochů. Eoxdus z Babylonu, teď jsme v Babylonu, ale pak se opravdu vrátíme domů. Ale co tím chceme skutečně říct je, že chceme, aby se černoši sjednotili, úplně všichni. Máme jediný způsob, jak se sjednotit, uvědomit si pravdu... pravda je taková, že král Šalamoun a král David jsou naše kořeny a jestli chceme dojít ke kořenům, musíme začít v době králů Šalamouna a Davida, Lva z kmene Judova. Takže říkáme toto: čas sjednocení! Protože jako národ něco máme... a musíme s tím zacházet.

Mumia: Jaký máš pocit, když procházíš městem, jako je Filadelfie, kde je skoro milion černochů?

Bob: Když přijedu do tohohle města, do Filadelfie... někdy přemýšlím, jestli tu nejsem pozdě. Protože myšlenka je přijít včas. Když sem přijedu, tak chci, opravdu toužím dostat se přímo k lidem, nejedu se sem bavit! Když pak odjíždím, chtěl bych vidět, jak si lidi dělají dready, nebo říkají „já jsem rasta“ a jsou z nich rebelové, protože už nemůžeme žít, nemůžeme pokračovat v tom samém, dál, dál a zase dál, když je problém v tom, že se naši lidé musí sjednotit. A pak se vyřeší všechny problémy, jakýkoli problém. Černoch má dost znalostí, moudrosti a porozumění, aby to udělal. Zatímco někdo jiný má dar techniky, někdo jiný zase dar tohoto nebo tamtoho, černý člověk má od svých kořenů dar podporovat snahu Boha, ten záměr, pro který byl stvořen svět. My to musíme podporovat...

Mumia: Jedna píseň, kterou hraješ, bratře... která se mě týká a jsem si jistý, že se týká většiny Afričanů po celém světě, je píseň Válka, vycházející ze slov Jeho císařské výsosti, když mluvil k OSN. Týká se mě, týká se nás.

Bob: Je to pravda, že? Vidíš, že to, co říká Jeho výsost, je pravda... když posloucháme, jak to Jeho výsost říká, rozhlédneme se po světě a je nám jasné, že kdyby všichni ti lidi, kteří říkají, že jsou vůdcové jiných lidí, souhlasili s tím, co řekla Jeho výsost, tak už by dnes nebyly žádné války a žádné problémy. Protože to, co řekla Jeho výsost, je pravda: Dokud tady bude filozofie, která staví jedny lidi výš, než druhé, dokud bude pokračovat, vždycky tu bude válka! Až skončí, bude po problému.

Mumia: Dokud nebude svobodná Rhodesie, svobodná Jižní Afrika, svobodná Filadelfie, víš, co tím myslím... svobodný Kingston... kdekoli žijeme, to je to poselství...

Bob: To je ono! Protože svět by měla řídit Kristova vláda. A Kristus je Rastafari! Celou věčnost si lidé myslí, že Kristus byl běloch, přes což se musí dostat. Kristus byl černoch! Protože je to tak, jak říká Bible: Kristus je černoch, Šalamoun je černoch, Mojžíš je černoch, Jeremiáš je černoch, Haile Selassie je černoch. Kristus nemůže být běloch. Takhle oklamali náš lid, ukázali nám bílého Krista, ale když se podíváš do Bible, je ti jasné, že Kristus je černoch. Je nebezpečné, když si Afričané myslí, že Kristus je běloch. To je ztráta času. Víš, že pořád říkáme „Rastafari je náš Bůh“ – když se otočíš zády k Římu, ochromíš ho. Opravdu! Protože Řím je nepřítel. Řím je nepřítel lidí. Jsou to Antikristi a přitom chodí a říkají lidem, že mají co do činění s Kristem. Ale samozřejmě jsou to Antikristi, protože Kristus je Haile Selassie – a podle mě by to papež mohl vědět taky! Protože spousta lidí to ví. Měl bych to snad skrývat? Papež to ví, každý to ví, všichni ti lidi ví, že Haile Selassie I. je Bůh. Ale oni to skrývají, pak zemřou, jejich místo zaujme někdo jiný a lidé budou trpět úplně stejně, rozumíš, takže lidé se musí konečně rozhodnout a vykašlat se na to, že jim o někom říkají, že je to jejich vůdce, aby z něj udělali jejich boha. Nikdo není vůdce. Neexistuje žádný vůdce.

Mumia: Tohle město, Filadelfie, má největší poměr čenošské nezaměstnanosti v celé Americe... A do tohohle města nedávno přijel papež. Mluvil jsi o Antikristu, že? O tom, jak dělá svou práci...

Bob: Jo. Víš, já nemám rád papeže, nemám rád nikoho z nich. Taková je pravda. Protože on si sem přijede a řekne „Žijte v míru, žijte v tomhle, žijte v tamtom.“ Žijte v té pro něj podřadné společnosti! Dokud tu bude papež, musíš souhlasit s tím, že žiješ v míru. Ne. Žádný papež. Když nebude žádný papež, tak budeme žít v míru! Rozumíš, kdyby nebylo papeže, tak bychom žili v míru. Protože on přichází jako Antikrist a vypráví lidem všelijaké hlouposti. Já se tím dost zabývám. Papež Pavel požehnal Mussolinimu před útokem na Etiopii. V Etiopii se zrodilo křesťanství. Tak proč naráz přišel Řím? Řím není nic! Proto říkáme, že... nejlepší věc, co se nám kdy stala, bylo to, když umřeli ti dva papežové po sobě. (smích) Tak tak! To je ta nejkrásnější věc, jaká se nám kdy mohla přihodit. Každý rastaman na Jamajce se modlí za to, aby zemřeli další papežové, fakt! To jsou lidi, kteří se MODLÍ, aby zemřel papež. Dokážeš si představit tu radost na Jamajce, když papeže raní mrtvice? Takže teď se radujeme. Jsme šťastní! Jenže ten další je nebezpečný. Protože zblbne spoustu lidí. Nebezpečný.

Mumia: Jaké jsou, bratře, tvé naděje do budoucna pro černochy v Americe a černochy ve světě?

Bob: Víš, způsob, jak to vidím já, vypadá jednoduše, ale je to pravda. RASTA PRO LIDI! Rastafari! Pro lidi, rozumíš? Kapitalismus a komunismus skončily. Teď je tu Rasta! Černošský způsob života. To je to, co bychom jim měli přát. Přejme jim, aby mohli žít po svém. Ať sami rozhodnou, jak bude fungovat vláda a jak se lidi budou starat o jiné lidi. Na čí straně je Láska? Kdo zpívá v kostele písně? Zpívají je černoši. Kdo jsou duchovní lidé tohoto světa? Černoši. Oni mají něco společného s Bohem. A Bůh je nenechá upadnout. Bůh tu bude vždycky. A Bůh říká, aby se sjednotili! Protože když se sjednotíme, vznikne boží síla. Bůh miluje Lásku, která je v jednotě. A tak když se sjednotíme, budeme mít celou boží moc. To je to, co on chce. Dokud se černoši nesjednotí... jestli se černoši nesjednotí, tak na světě nikdo nemůže dobře žít.

Běloši nežijí dobře, to víš. Číňani taky nežijí dobře. Proč? Protože černoši nejsou sjednocení. Protože černoch, to je základní kámen světa! Když je s ním zle, je zle s celým světem. Když se má dobře, všechno je dobré. A už je to dlouho, co jsme se měli dobře. Je to hodně dávno. Proto stále pokračuje tolik válek, bojů a takových věcí. Víš, kde se bojuje? V Africe! V naší vlasti. Každého může napadnout, že teď začne válka tady v Americe. SKUTEČNÁ válka. Evropané sem připluli a začali s tím svinstvem. Pamatuj, že to oni mají všechny ty atomové krámy. My se toho nebojíme. Afrika je nejlepší. Afrika pro Afričany, ty, kteří jsou doma i ty v cizině. Afričané se mohou rozvíjet. Afrika má moře, řeky, všechno. A čisté. Máš tam víc půdy, víc všeho. Nejlepší podnebí. Nejlepší půdu. Všechno je tam skvělé. Proto dnes Jeho výsost Bůh znamená víc než včera, rozumíš? Jak víme, Jeho výsost nikdy nevyvážela do Ruska ani do Ameriky. Jeho císařská výsost pozvedla černošskou důstojnost. Tak teď můžeš hrdě říct RASTAFARI a nebudeš mít nic do činění s žádným zrádcem. To je na tom to krásné.

„Výňatky z jednoho z posledních niterných pohledů na Boba Nestu Marleyho, afrického herbsmana a pastýře pradávných duchů, silnějšího ve smrti, než byl ve svém životě. Mučedníka, jehož památka jasně plane v mysli černochů všude po světě. Ať jeho duch dlouho žije mezi námi.“

(c) 1995 by Mumia Abu-Jamal. All rights reserved
přeložil Ondra Závada

Source: Marpessa Kupendua (nattyreb@ix.netcom.com)